Giriş

Gözəl söz söyləmək deyildikdə insanların əksəriyyəti bunu; kompliment demək, sevgini dilə gətirmək və ya ümid verən sözlər söyləmək hesab edər.

Davamı

Gözəl söz Allaha tərəf çağırmaqdır

Həqiqi gözəl sözün; Allahın dininə çağıran, axirəti xatırladan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırıb cənnətə təşviq edən insanın sözü olduğunu giriş hissədə qeyd etmişdik. Bunu da ifadə etməliyik ki, bu çağırış Allahın bütün vicdanlı insanlara yüklədiyi əhəmiyyətli məsuliyyətdir.

Davamı

Gözəl sözə əməl etmək

Daxil ol

Vicdanlarına uymayan insanlar gözəl sözə əməl etməzlər

Daxil ol

İnkarçılar gözəl sözə pis sözlə cavab verərlər

Daxil ol

Gözəl sözü eşitməməzliyə vuranlar

Daxil ol

Ölülər haqqı eşitməzlər

Aparıcı: Qəlblərin möhürlənməsi nə deməkdir? Qəlbi möhürlənən insan iman etmək və ya etməmək kimi iki variant arasından hansına meyl edir, hansı mövqedə yer alır?

Adnan Oktar: Həmin insanlar cəhənnəmdən gətirilmiş insanlardır. Cəhənnəmdən gəlmiş insanlardır...

Davamı

Gözəl sözə əməl etməyənlər şeytanın yoluna uyarlar

Allah hər dövrdə mömin qulları vasitəsilə insanları Quran əxlaqına və Öz rizasına uymağa çağırmışdır. Lakin səmimi olaraq iman edənlərdən başqa insanların böyük hissəsi bu çağırışa tabe olmamış ...

Davamı

Gözəl söz söyləmək

Allah Quranda insanların bir-birlərinə gözəl sözlər söyləmələrini, gözəl xitablar işlətmələrini də əmr etmişdir. Bu, Quran əxlaqının bir tələbidir.

Davamı

Gözəl sözə əməl etməyənlərin aqibəti

Gözəl sözə dəvət edilən, Quranla özlərinə öyüd verilən, möminlər tərəfindən haqq-hesab gününün yaxınlaşaraq gəlməkdə olduğuyla xəbərdar edilib qorxudulan və o gün etdiyi bütün əməllərdən ötrü haqq-hesaba çəkiləcəkləri xatırladılan insanlar, bundan sonra artıq çağırıldıqları doğru yola uymaqla məsuldurlar.

Davamı

img

İnkarçılar üçün ölüm mələkləri ilə qarşılaşdıqları an böyük əzabdır

Daxil ol

img

Gözəl sözə əməl edənlərin qazancı

Daxil ol

img

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in gözəl söz söyləməklə əlaqəli hədisləri

Daxil ol

img

Son söz

Daxil ol