İnkarçılar üçün ölüm mələkləri ilə qarşılaşdıqları an böyük əzabdır

Adnan Oktar: "Möminlər onsuz da Əzraillə qarşılaşdıqlarında, onun gözəlliyinə məftun olurlar. Əzrail (ə.s) görünməmiş dərəcədə yaraşıqlıdır, yəni təsvir edilə bilməyəcək qədər yaraşıqlı və gözəldir, yanındakı heyət də həmçinin. Onlar da (heyet-i hâzirûn) görünməmiş dərəcədə gözəl varlıqlardır. Dolayısilə, bu mömin üçün çox böyük bir nemətdir. Amma küfr əhli üçün Əzrail, zənn edildiyi kimi, yəni düşünüldüyü kimi deyil, olduqca şiddətli əzab verən rəftar göstərər. Amma gözəlliyində yenə qüsur olmaz Əzrailin, yəni daim gözəldir Əzrail. Amma verdiyi əzab çox şiddətlidir və oradakı səlahiyyət sahibi kəslərin də verdiyi əzab bu cürdür, yəni ona kömək edən mələklərin də verdiyi əzab çox şiddətlidir". (Hörmətli Adnan Oktarın Çay TV-də verdiyi müsabihəsindən, 25 fevral 2009-cu il)

 

Adnan Oktar: "İnsan öldükdən sonra başqa bir aləmə keçər. Yəni bir çox aləm var, bir çox yaşayış aləmi var. Bizim yaşadığımız aləm, həmin bu aləmlərdən biridir. Öldükdən sonra tam fərqli bir aləmə keçilər və bir daha da geri qayıtmaq olmaz. Əgər mömindirsə həmin aləmdə də, hər anı, hər şey mükəmməl və çox rahat olar. Əvvəla ölümdən etibarən rahatlıq başlayar, rahatlıq ölərkən başlayır. Sevgi, məhəbbət, şəfqət, hər cür rahatlıq var. Axirətdə də olduqca rahatdır, qarşısında işıq, sağında işıq, yanında bələdçisi var, çox gözəldir. Çox asan haqq-hesaba çəkilir. Həmişə hər yerdə sevgi və hörmət görəcəklər. Cənnət mələkləri, cənnətdəkilər onları məhəbbətlə qarşılayacaqlar. Yəni Allah qulu üçün çətinlik istəməz, mömin qulu üçün. Amma küfr əhli hər yerdə bəla ilə qarşılaşacaq, yəni ölümlə birlikdə başlayacaq. Sürünmək kimi, yəni tamamilə acı, əzab, sıxıntı və narahatlıq içində olacaq. Məzar da onu narahat edər, ölərkən də ətrafındakı canını alanlar yenə onu pərişan edərlər, dirildiyində yenə pərişan olar, ətrafındakılar ona rahatlıq verməz. Məsələn, kafirlər də orada bir-birinə hücum çəkəcəklər, yəni sən məni buraya saldın, mən səni buraya düşürdüm kimi iddialar irəli sürəcəklər və orada da daima döyüş və rəzalət çıxacaq, daima bir-birlərinə acı verəcəklər və cəhənnəmin hər şeyi insanları narahat edər. “Cəhənnəmin meyvələri vardır şeytan başına bənzər” deyir Quranda, yəni diri-diri insana baxan, özü də nifrətlə baxan meyvələr. İnsanları burada narahat etmək və əzab vermək; əzab bunun bir qaynağıdır. Lakin möminlər bunları gördükcə hallarına şükür edəcəklər. Lakin buradakı əsas məsələ, sözün düzü kafirləri o qədər maraqlandırmaz cəhənnəm, adamlar sırtıqdırlar, arsızdırla, orada belə bir-birləriylə vuruşurlar, yəni düşünün. “Peşmançılığını” deyir, “göz ucuyla baxarlar” deyir, “gizlətməyə çalışırlar” deyir, yəni bu qədər alçaqdırlar. Möminlər çox təsirlənər cəhənnəmdən, baxıb-baxıb Allaha həmd edəcəklər, baxıb-baxıb Allaha şükür edəcəklər. Çünki cəhənnəmdəki boş yerləri də görəcəklər. Onlar üçün olan, lakin cənnətə getdiyi üçün yeri boş qalmışdır. Oranı görəcək, görünməmiş dərəcədə sevinəcək, xoşuna gələcək. Yəni Allah cəhənnəmi möminlərin xoşuna gəlsin deyə də yaradır. Cəhənnəm əslində, cənnət əhli üçün çox böyük nemətdir. Cənnətin ləzzətini artıran çox böyük nemətdir cənnət əhli üçün. Cənnət də cəhənnəm əhlinin əzabını çox-çox artıran, qat-qat artıran əzabdır onlar üçün. Məsələn, cənnət insana zövq verir elə deyil mi, lakin cəhənnəm əhlinə çox böyük əzab verəcək. Baxdıqca daha şiddətli əzab çəkəcəklər, həsrət ağrısı çəkəcəklər. Mömin də qurtulma sevinci yaşayacaq, onun həyəcanını yaşayacaq inşaAllah". (Hörmətli Adnan Oktarın Çay TV-dəki müsahibəsindən, 4 mart 2009-cu il)