Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in gözəl söz söyləməklə əlaqəli hədisləri

Şübhəsiz ki, ən gözəl söz Allahın kitabıdır. Ən gözəl yol da Məhəmmədin yoludur (əleyhissalatu vəssalam). İşlərin ən pisi də dinə zidd olaraq sonradan uydurulan şeylərdir. (3. Buhârî, I'tisam 2, Edeb 70)


...Əbu Hüreyrə (r.ə), Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu eşitmişdir: "Qul bəzən içində nə olduğu bilinməyən (yəni pis olub-olmadığını və nə qədər doğru olduğunu düşünmədən) bir söz söyləyər ki, bu sözdən ötrü odun içində, Günəşin doğduğu yerlə batdığı yer arasındakı məsafədən daha uzun dərinliyə qərq olar!". (Sahih-i Buhari, XIV cild, səh. 6405)


...Əbu Hüreyrə (r.ə)-dən rəvayət olunduğuna görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: "Əsla ramazan ayında çirkin söz söyləməyin və cahilliyin əlamətlərindən birini etməyin. Əgər biri ona qarşı cahilcəsinə davransa; o da mən oruc tutmuşam desin”. (Mace, IV cild, səh. 592)

 

"...İbn Ömər (r.ə)-dən rəvayət olunduğuna görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “Bir (mömin) qulun sırf Allah rizasını qazanmaq istədiyi üçün, udduğu qəzəb qurtumundan Allah qatında savab etibarilə daha böyük qurtum yoxdur” (Mace, X cild, səh. 462)